FREE METHODIST CHURCH IN RWANDA EMLR PAROISSE KIGUFI                                                                   PROJECT RW0177 KIGUFI Email: [email protected] ITANGAZO RY’ISOKO   Nº001/CI/RW1772022-2023 Isoko ryo gutanga ingurube kubagenerwabikorwa 242 n’ihene 3. Ubuyobozi bw’itorero Methodiste libre mu…